Servis

Specializace:

Specializovaný servis pro veškeré typy cisternových vozidel přepravujících nebezpečné kapaliny tř.3 ADR, (benzin, nafta, LTO), autorizovaný servis cisternových sil pro přepravu sypkých a kapalných látek výrobců Feldbinder a SPITZER.

Firma WILLIG s.r.o. je především specializovaným servisem veškerých cisternových vozidel provozovaných v režimu ADR a bez ADR a dále smluvním servisem pro servis a opravárenské činnosti na mobilních tlakových silech především výrobců Feldbinder- FFB, SPITZER, ZVVZ, dále Benalu, Magyar a mnoha dalších.

Firma Willig s.r.o. provádí veškeré rekonstrukce ,opravy a dostavby plášťů, vestaveb a příslušenství cisternových nástaveb ( speciální svařování všech používaných materiálů plášťů cisteren dle mezinárodních a národních předpisů a požadavků na kvalifikaci svařečů, postupových zkoušek firmy požadovaných EU, rozsahu odbornosti firmy pro kontroly, tlakové zkoušky, RTG, certifikaci těchto oprava kvalifikace zkušebních a revizních techniků ), od cisternových skořepin po cisternové tlakové nádoby, z ALU slitin přes uhlíkaté až po vysoce legované oceli.

Firma WILLIG dále provádí veškeré odborné činnosti oboru elektronika  (elektronické měření, navazující i na přenos dat)  u systémů teplotních kompenzací a elektronických měrných tyčí, oboru elektrotechnika vozidel, podvozkových agregátů vozidel, lakování plášťů a podvozkových částí vozidel, atd.
Firma WILLIG s.r.o. provádí stavby, opravy a rekonstrukce veškerých ovládacích pneumatických a hnacích hydraulických systémů cisternových vozidel, doinstalace měřících mechanických a kombinovaných systémů cisternových vozidel, veškerých doplňkových systémů, seřizování chodu systémů, atd.

Firma WILLIG s.r.o. provádí a zajišťuje veškeré vstupní předcházející a navazující činnosti veškerých zkoušek ADR, přestaveb a dostaveb a rekonstrukcí, cisternových vozidel. Dekontaminace (vypaření) cisteren, vlastní zkoušky s TUV SUD CZ, těsnostní zkoušky ADR, tlakové zkoušky mobilních cisternových sil, provozní zkoušky a zkoušky funkčnosti (vše protokolární). Zajišťuje a připravuje úřední metrologie měřičů a měřících systémů, až po STK , vystavování protokolů těsnostních zkoušek ADR, potvrzení CEMT, atd. To vše na základě platných pověření Ministerstva dopravy České republiky, auditů TUV SUD CZECH.

Prováděné zkoušky:

Meziperiodická zkouška ADR

Periodická zkouška ADR – certifikát TÜV SÜD

 

Příjem zakázek:

Objednávky servisních činností lze objednávat telelefonicky, faxem, nebo e-mailem:

Vedoucí výroby a oprav: pan Pavel Pavlas

Mobil: +420 602 536 961
Telefon: +420 547 427 316
FAX: +420 547 239 002
E-mail: pavel.pavlas@willig.cz