Činnost

STAVBA
REKONSTRUKCE
OPRAVY
VEŠKERÝ SERVIS CISTERNOVÝCH VOZIDEL
PRODEJ

Firma WILLIG s.r.o. byla založena v r. 1994 jako samostatný subjekt podporující v ČR prodej cisternových vozidel fy WILLIG GmbH.u.Co KG, D-Straubing, (WILLIG GmbH u.Co.KG působí v SRN - stát Bavorsko, jako specializovaná firma s více než 30-ti letou tradicí výroby, oprav a rekonstrukcí cisternových vozidel, je nositelem nejpokrokovějších technologií staveb cisternových vozidel, průkopník zavádění elektroniky do oboru cisternových vozidel a díky tomuto je stálicí v oboru na německém trhu, dodavatelem cisternových vozidel tř. Dohod ADR pro nejvýznamnější spediční firmy v Evropě), fa WILLIG s.r.o. je součástí satelitních firem okolo WILLIG GmbH.u.Co.KG,D-Straubing, které významně doplňuje svojí rozsáhlou především servisní i výrobní činností v oboru cisternových vozidel v ČR tak, že se snaží po celou dobu její existence plně pokrývat potřeby jak českých, tak i zahraničních spedičních firem cisternových vozidel, která křižují „středoevropský“ region, i z tohoto důvodu sídlí fa WILLIG s.r.o. přímo v Objektu ČEPRO a.s. ve Střelicích u Brna, který leží doslova na křižovatce komunikací (Praha - Brno - Bratislava - Olomouc - Wien) a kde je soustředěna i řada dalších subdodavatelů fy WILLIG s.r.o.

Spolupůsobením těchto firem se dostává zákazníkům (spedičním firmám) hodnotného servisu ve všech doplňujících technických a obchodních oborech v dopravě nebezpečných věcí dle Dohod ADR, vše při dodržování nejpřísnějších norem a předpisů a plně s ohledem na bezpečnost a životní prostředí. Firma WILLIG s.r.o. pravidelně publikuje odborné statě k vypsaným tématům v odborných časopisech "Nebezpečný náklad" a " PETROL Magazín" , vydává vlastní odborný časopis FREI FAHRT. spolupracuje s odbornými středními a vysokými školami (od odborných stáží studentů, přes vedení vysokoškolských diplomových prací studentů až  po odborné recenze diplomových prací) Firma WILLIG založila v roce 2001 tradici Mezinárodních školení řidičů cisternových vozidel ADR, tzv. " Letiště Brno", hovorově nazývané odbornou veřejnosti též " škola smyku " a to se speciálním cisternovým návěsem WILLIG SANZ 36.4, a proškolila tak k dnešnímu dni již tisíce těchto řidičů, čímž se významně podílela a bude dále podílet na výrazném snížení počtu dopravních nehod souprav cisternových vozidel a cisternových sil ČR a ve střední Evropě.

WILLIG s.r.o. je akreditovaným zástupcem u MD ČR pro následující výrobce cisternových vozidel:

 • WILLIG GmbH.u.Co.KG,D – Straubing
  č.j. 21.849/96-220
 • AUTEC (EUTEC) GmbH.,D - Berlin
  č.j. 2399/02-150
 • BUNGE KG (GmbH.u.Co.KG, D) – Bremen
  č.j.20 742/00-112
 • ELLINGHAUS (Schrader T+A) GmbH.u.Co.KG, D-Beckum
  č.j. 23 252/99-112
 • EMPL GmbH., A – Kaltenbach
  č.j. 20 743/00-112
 • FLUID d.o.o., SL- Batuje
  ZTP MD ČR
 • HENDRICKS GmbH., D-Goch
  č.j. 23251/99-112
 • KASSBOHRER
  č.j. 16910/01-112
 • LINDNER u. FISCHER GmbH.,D-Langenau
  č.j. 19233/01-112